Sample Image
Odziany w zwyczajny pąsowy adamaszkowy szlafrok, na piersiach przylepiony miał okrągły papier pomazany farbami, na nogach pantofle a w ręku na długim cybuchu fajkę.
Wszedł poważnie, drzwi za sobą zamknął na klucz i zbliżywszy się do Zerowskiego nizko mu się ukłonił.
— Jeremiaszu!
co ci się stało, zapytał ten ostatni cokolwiek przestraszony; czy to na dzisiejszą maskaradę przebrałeś się?

— Ja nie przebrałem się, odparł Jeremiasz, to mój ubiór narodowy — czy nie widzisz smoka państwa niebieskiego jaśniejącego na mej piersi?
jestem mandarynem, ozdobionym pawim piórem, zowię się Lao-TseuTsching-King! i słuchaj co ci powiem: wielki przodek mój mędrzec i prawodawca Lao-Tseu!
— którego matka 81 lat nosiła w swoim żywocie mówi: — Człowieka cnotliwego powinniśmy traktować jako człowieka cnotliwego, — człowieka, niecnotliwego powinniśmy traktować
jako człowieka niecnotliwego. Oto jest mądrość i cnota! A teraz słuchaj dalej co on powiada o żmijach: kobieto puchu marny, ty wietrzna istoto! — Marjo! czy ty mnie kochasz?
— Czy Marja ciebie kocha! mój drogi mój miły.... być, albo nie być, zasnąć i nic więcej! — czytałeś Göthego w oryginale.... O gdyby przytem dźwięk fortepianu!...
ja go czytałem te książki świeckie to są książki zbójeckie! — i oni mówią, że ja warjat — o!
ja te dobrze wiem, ale to nie ja, oni są warjaci, bo powiedz że mi proszę cię cóż-oni robią? — Nazwij mi jednę z ich czynności któraby nic była wszyskiem albo warjactwem?
— nic — nic — nic zgoła, wszelka ich czynność jest grzechem! — każda myśl grzeszy! O! ja nieszczęśliwy jestem ale ja zostanę szczęśliwym bo będę myślał o niczem!
— a wiesz ty że to bardzo trudno, ty i tego nie potrafisz! —
— Ależ panie Jeremiaszu uspokój się, jedź do domu, tu jeszcze posłyszy panna Ludwika, co ona sobie pomyśli!
— Ha! mam cię jaszczurko!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>