Sample Image
Wszystkie budynki folwarczne przed samemi żniwami rozrzucono, na miejscu gumien browaru stajen i obór powstały budki, wieże, galerye — obeliski, świątynie, pagody z tarcic
spiczaste, gzygzakowate, a wszystko pomalowane różnobarwnie — a stary dworzec modrzewiowy po usilnych prośbach pana Jakóba stracił tylko dach na którego miejscu stanęło
osiemdziesiąt kolumnek arkadami spiczastemi spiętych, z pośrodka zaś wytryskała wieża z tysiącami dzwonków dzwoneczków i chorągiewek.
— Sześciu domowych pawi potraciło ogony na ubranie tronu i służby.
Krawcy żydzi x dwóch sąsiednich miasteczek pod przewodnictwem przywiezionego z Warszawy mundurowało w żółte nankiny stu chłopów rodowitych Podlasiaków potomków Jaćwierzy.
— Z początku narobiło się po wsi strachu — powoli przebierali się po chińsku dla uciechy.
— Wódki i różnego traktamentu nieszczędzono — a kiedy mandaryn Lao-tseu-tsching-king powożąc dwoma kasztanami zajechał przed pałac dla siebie przygotowany wszystko tak znalazł
gotowe, że ani jeden język rodzinną mową zadźwięczyć nieumiał, a jak upadli na twarz, tak orali nosami taras piaskowy bez końca i nadziei powstania i przemówienia.
— Powstańcie hultaje! dosyć tej pokory. Wasz mandaryn zwalnia was od tych pokłonów!
I mandaryn Lao-tseu-tsching-king jednego po drugim — nec-chinę dźwigał bezskutecznie.
— Ha niegodziwi Anglicy — od nich to opium co mój lud odurza. Nikczemni! — zgroza!
miałżebym znosić dłużej to zbydlęcenie ludu mnie powierzonego w rządy przez Cessarza niebieskiego! — Kongfuceo boski — i ty Tasa-Dżangi!
udzielże ludowi mojemu męztwa — Bokka Tygris broni się zapamiętale — ja zbiorę wojska i na ziemię angielski} wkroczę — podbiję i zniszczę tych podłych kupczycieli co
szczęście i pomyślność tysiąca ludów poświęcają dla swojego zysku! Córa Jerzego IV spadnie z trenu a moja Mirami Koko zawładnie berłem morza!
— Mandarynie Lao-tseu-tsching-king — zlituj się!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>