Sample Image

— Jesteś pan moim przyjacielem, będziesz miał wzajemnie przyjaciółkę do śmierci niezmienną we mnie....
— O nie pani! przyjaźń czczy dym!
w zepsutem dziś świecie gdzie wszystko przemijające — gdzie młodość ugania się za kwiatów krasami gdzie doświadczenia powaga zdeptana...
tu wszystko węzłami silnemi, formą spoić trzeba, aby zazdrość przewrotność złośliwość ludzka niepotargała węzła uczuć!
Ja nie jeno przyjaźnią, ja miłością pałam ku tobie — miłością jaką. aniołowie kochać tylko mogą. ! A takie uczucie musi wiekować W sercu a więc potrzebuje... dopełnień...
— Jakto? pan mię kochasz miłością?
— Miłością aniołów!
— I czegóż chcesz odemnie? — Wzajemności — i ślubów!
— Przez Boga żywego ja stara...
mówię starsza od ciebie młodzieńcze — ileż lat sobie liczysz panie Zerowski?
— Trzydzieści dziewięć.
— A ja sześć.... pięć.... czterdzieści i dwa...
tak na świętą Agatę w rocznicę i urodziny moje skończę czterdzieści i dwa... a więc taka różnica wieku... co to ludzie na to powiedzieliby!
— Ludzie? ludzie?
pani, o ludzi troszczysz się?
czyż te błędne szalone mary bez serca bez ducha zrozumieć mogą dwie istoty, które obdarzonei sercem i duchem zrozumiały się, pojęły, pokochały, i zkojarzyły?
— Ja brzydko wyglądam.... schorowana jestem, dodała pani Agata, ucierając nos w zatabaczoną chustkę.
— Piękność ciała!
— czy niemasz pani tej znikomości obrasu przed oczyma? Była piękną panna Ludwika szaleli za jej wdziękami — straciła je i cóż zostało?
naga czarna podła okazała się dusza w całej postaci — a serca niebyło nigdy ! — został z martwego kwiatka bez woni — trup, zarażający wyziewem trującym wszystko co go otacza.
Gdybym był do innych łudzi naturą tylko zwierzęcą podobny i ja zapewne kochałbym samą tylko piękność !


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>